Ала Сямёнава читать онлайн

Бэзавы попел
28
АЛА СЯМЁНАВА БЭЗАВЫ ПОПЕЛ Эпісталярнапрывідны ўспамін Адносіны паміж смяротнымі бессмяротныя Барыс Пастарнак Ultima ratio Чалавечы голас Жан Както недарэмна адчуў таямнічую ўладу гэтай слухаўкі Хто абышоўся без яе ў XX стагоддзі ? Адстароненазбліжанае судачыненне чалавекаў Хуткамоўленне людзей справ
Читать → Отложить
Перад геніем лёсу
77
Аннотация отсутствует. Аннотация отсутствует. Аннотация отсутствует.
Читать → Отложить
Слова сапраўднага лад
40
У сапраўдным творы заўсёды адчуваецца дух часу. Conditio sine qua non. Абавязковая ўмова. А потым час, толькі ўжо ў яго гістарычнай перспектыве, прасейвае, адбірае, перастаўляе акцэнты. Нават праз некалькі гадоў аказваецца важным нешта іншае, не тое, што ў пару напісання. Узнікаюць праблемы там, дзе
Читать → Отложить
У святой краіне выгнання
46
У кнігу ўвайшлі роздумы пра адухоўленае верай і думкай існаванне чалавека, пра сэнсавыя рытмы жыцця. Пачуццё і факт, эстэтычнафіласофскія разважанні і побытавыя замалёўкі, лірычныя споведзі і лёгкая іронія спалучаюцца ў адзіную плынь спробу спасціжэння Часу і Вечнасці, Гісторыі і Быцця.
Читать → Отложить